METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
VI   AFSNIT VI - PRODUKTER FRA KEMISKE OG NÆRSTÅENDE INDUSTRIER    
    28   KAPITEL 28 - UORGANISKE KEMIKALIER; UORGANISKE ELLER ORGANISKE FORBINDELSER AF ÆDLE METALLER, AF SJÆLDNE JORDARTERS METALLER, AF RADIOAKTIVE GRUNDSTOFFER OG AF ISOTOPER
   
    29   KAPITEL 29 - ORGANISKE KEMIKALIER
   
    30   KAPITEL 30 - FARMACEUTISKE PRODUKTER
   
    31   KAPITEL 31 - GØDNINGSSTOFFER
   
    32   KAPITEL 32 - GARVE- OG FARVESTOFEKSTRAKTER; GARVESYRER OG DERIVATER DERAF; FARVER, PIGMENTER OG ANDRE FARVESTOFFER; MALING OG LAKKER; KIT, SPARTELMASSE OG LIGN.; TRYKFARVER, BLÆK OG TUSCH
   
    33   KAPITEL 33 - FLYGTIGE VEGETABILSKE OLIER OG RESINOIDER; PARFUMEVARER, KOSMETIK OG TOILETMIDLER
   
    34   KAPITEL 34 - SÆBE, ORGANISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER SAMT VASKE- OG RENGØRINGSMIDLER, SMØREMIDLER, SYNTETISK VOKS OG TILBEREDT VOKS, PUDSE- OG SKUREMIDLER, LYS OG LIGNENDE PRODUKTER, MODELLERMASSE, DENTALVOKS OG ANDRE DENTALPRÆPARATER PÅ BASIS AF GIPS
   
    35   KAPITEL 35 - PROTEINER; MODIFICERET STIVELSE; LIM OG KLISTER; ENZYMER
   
    36   KAPITEL 36 - KRUDT OG ANDRE EKSPLOSIVE STOFFER; PYROTEKNISKE ARTIKLER; TÆNDSTIKKER; PYROFORE LEGERINGER; VISSE BRÆNDBARE MATERIALER
   
    37   KAPITEL 37 - FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE ARTIKLER
   
    38   KAPITEL 38 - DIVERSE KEMISKE PRODUKTER
   

Page 1/1  
Top