METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   AFSNIT I - LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER    
    01   KAPITEL 1 - LEVENDE DYR
   
    02   KAPITEL 2 - KØD OG SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER
   
    03   KAPITEL 3 - FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR
   
    04   KAPITEL 4 - MÆLK OG MEJERIPRODUKTER; FUGLEÆG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET
   
    05   KAPITEL 5 - DIVERSE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET
   

Page 1/1  
Top