METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   AFSNIT I - LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER
   
II   AFSNIT II - VEGETABILSKE PRODUKTER
   
III   AFSNIT III - ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT DERES SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK VOKS
   
IV   AFSNIT IV - PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER
   
V   AFSNIT V - MINERALSKE PRODUKTER
   
VI   AFSNIT VI - PRODUKTER FRA KEMISKE OG NÆRSTÅENDE INDUSTRIER
   
VII   AFSNIT VII - PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF
   
VIII   AFSNIT VIII - RÅ HUDER, SKIND, LÆDER, PELSSKIND OG VARER DERAF; SADELMAGERARBEJDER; REJSEARTIKLER, HÅNDTASKER OG LIGNENDE VARER; VARER AF TARME
   
IX   AFSNIT IX - TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL; KORK OG VARER DERAF; KURVEMAGERARBEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER
   
X   AFSNIT X - PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD); PAPIR OG PAP SAMT VARER DERAF
   
XI   AFSNIT XI - TEKSTILVARER
   
XII   AFSNIT XII - FODTØJ, HOVEDBEKLÆDNING, PARAPLYER, PARASOLLER, SPADSERESTOKKE, SIDDESTOKKE, PISKE, RIDEPISKE SAMT DELE DERTIL; BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF FJER OG DUN; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AF MENNESKEHÅR
   
XIII   AFSNIT XIII - VARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER OG LIGNENDE MATERIALER; KERAMISKE PRODUKTER; GLAS OG GLASVARER
   
XIV   AFSNIT XIV - NATURPERLER, KULTURPERLER, ÆDEL- OG HALVÆDELSTEN, ÆDLE METALLER, ÆDELMETALDUBLÉ SAMT VARER AF DISSE MATERIALER; BIJOUTERIVARER; MØNTER
   
XV   AFSNIT XV - UÆDLE METALLER OG VARER DERAF
   
XVI   AFSNIT XVI - MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; ELEKTRISK MATERIEL; DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG LYDGENGIVERE SAMT BILLED- OG LYDOPTAGERE OG BILLED- OG LYDGENGIVERE TIL FJERNSYN; DELE OG TILBEHØR DERTIL
   
XVII   AFSNIT XVII - TRANSPORTMIDLER
   
XVIII   AFSNIT XVIII - OPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; MÅLE-, KONTROL- OG PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; MEDICINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; URE; MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL
   
XIX   AFSNIT XIX - VÅBEN OG AMMUNITION SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL
   
XX   AFSNIT XX - DIVERSE VARER
   
XXI   AFSNIT XXI - KUNSTVÆRKER, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER
   

Page 1/1  
Top