METADATA
Den Kombinerede Nomenklatur, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   AFSNIT I - LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER
    Detail
II   AFSNIT II - VEGETABILSKE PRODUKTER
    Detail
III   AFSNIT III - ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT DERES SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK VOKS
    Detail
IV   AFSNIT IV - PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER
    Detail
V   AFSNIT V - MINERALSKE PRODUKTER
    Detail
VI   AFSNIT VI - PRODUKTER FRA KEMISKE OG NÆRSTÅENDE INDUSTRIER
    Detail
VII   AFSNIT VII - PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF
    Detail
VIII   AFSNIT VIII - RÅ HUDER, SKIND, LÆDER, PELSSKIND OG VARER DERAF; SADELMAGERARBEJDER; REJSEARTIKLER, HÅNDTASKER OG LIGNENDE VARER; VARER AF TARME
    Detail
IX   AFSNIT IX - TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL; KORK OG VARER DERAF; KURVEMAGERARBEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER
    Detail
X   AFSNIT X - PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD); PAPIR OG PAP SAMT VARER DERAF
    Detail
XI   AFSNIT XI - TEKSTILVARER
    Detail
XII   AFSNIT XII - FODTØJ, HOVEDBEKLÆDNING, PARAPLYER, PARASOLLER, SPADSERESTOKKE, SIDDESTOKKE, PISKE, RIDEPISKE SAMT DELE DERTIL; BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF FJER OG DUN; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AF MENNESKEHÅR
    Detail
XIII   AFSNIT XIII - VARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER OG LIGNENDE MATERIALER; KERAMISKE PRODUKTER; GLAS OG GLASVARER
    Detail
XIV   AFSNIT XIV - NATURPERLER, KULTURPERLER, ÆDEL- OG HALVÆDELSTEN, ÆDLE METALLER, ÆDELMETALDUBLÉ SAMT VARER AF DISSE MATERIALER; BIJOUTERIVARER; MØNTER
    Detail
XV   AFSNIT XV - UÆDLE METALLER OG VARER DERAF
    Detail
XVI   AFSNIT XVI - MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; ELEKTRISK MATERIEL; DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG LYDGENGIVERE SAMT BILLED- OG LYDOPTAGERE OG BILLED- OG LYDGENGIVERE TIL FJERNSYN; DELE OG TILBEHØR DERTIL
    Detail
XVII   AFSNIT XVII - TRANSPORTMIDLER
    Detail
XVIII   AFSNIT XVIII - OPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; MÅLE-, KONTROL- OG PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; MEDICINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; URE; MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL
    Detail
XIX   AFSNIT XIX - VÅBEN OG AMMUNITION SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL
    Detail
XX   AFSNIT XX - DIVERSE VARER
    Detail
XXI   AFSNIT XXI - KUNSTVÆRKER, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER
    Detail

Page 1/1  
Top