METADATA
Kombinovaná Nomenklatura, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVII   TŘÍDA XVII - VOZIDLA, LETADLA, PLAVIDLA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ    
    86   KAPITOLA 86 - ŽELEZNIČNÍ NEBO TRAMVAJOVÉ LOKOMOTIVY, KOLEJOVÁ VOZIDLA A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; KOLEJOVÝ SVRŠKOVÝ UPEVŇOVACÍ MATERIÁL A UPEVŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; MECHANICKÁ (VČETNĚ ELEKTROMECHANICKÝCH) DOPRAVNÍ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ VŠEHO DRUHU
   
    87   KAPITOLA 87 - VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ
   
    88   KAPITOLA 88 - LETADLA, KOSMICKÉ LODĚ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI
   
    89   KAPITOLA 89 - LODĚ, ČLUNY A PLOVOUCÍ KONSTRUKCE
   

Page 1/1  
Top