METADATA
Kombinovaná Nomenklatura, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   TŘÍDA XI - TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY     Detail
    55   KAPITOLA 55 - CHEMICKÁ STŘIŽOVÁ VLÁKNA     Detail
       5501   Kabely ze syntetických nekonečných vláken
    Detail
       5502   Kabely z umělých nekonečných vláken
    Detail
       5503   Syntetická střižová vlákna, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání
    Detail
       5504   Umělá střižová vlákna, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání
    Detail
       5505   Odpad z chemických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)
    Detail
       5506   Syntetická střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání
    Detail
       5507 00 00   Umělá střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání
    Detail
       5508   Šicí nitě z chemických střižových vláken, též upravené pro drobný prodej
    Detail
       5509   Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, neupravené pro drobný prodej
    Detail
       5510   Nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken, neupravené pro drobný prodej
    Detail
       5511   Nitě (jiné než šicí nitě) z chemických střižových vláken, upravené pro drobný prodej
    Detail
       5512   Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahujících 85 % hmotnostních nebo více syntetických střižových vláken
    Detail
       5513   Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, o plošné hmotnosti nepřesahující 170 g/m²
    Detail
       5514   Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, o plošné hmotnosti převyšující 170 g/m²
    Detail
       5515   Ostatní tkaniny ze syntetických střižových vláken
    Detail
       5516   Tkaniny z umělých střižových vláken
    Detail

Page 1/1  
Top