METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   РАЗДЕЛ XI - ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ     Detail
    60   ГЛАВА 60 - ТРИКОТАЖНИ ПЛАТОВЕ     Detail
       6005   Осново-плетени платове (включително тези, получени чрез машина за галониране), различни от тези от № 6001 до 6004     Detail
            - От памук
   
            - От синтетични влакна
   
            - От изкуствени влакна
   
          6005 90   - Други
    Detail

Page 1/1  
Top