METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   РАЗДЕЛ XI - ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ     Detail
    60   ГЛАВА 60 - ТРИКОТАЖНИ ПЛАТОВЕ     Detail
       6004   Трикотажни платове с широчина, превишаваща 30 cm, съдържащи тегловно 5% или повече прежди от еластомери или каучукови нишки, различни от тези от № 6001     Detail
          6004 10 00   - Съдържащи тегловно 5% или повече прежди от еластомери, но несъдържащи каучукови нишки
    Detail
          6004 90 00   - Други
    Detail

Page 1/1  
Top