METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   РАЗДЕЛ XI - ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ     Detail
    60   ГЛАВА 60 - ТРИКОТАЖНИ ПЛАТОВЕ     Detail
       6003   Трикотажни платове с широчина, непревишаваща 30 cm, различни от тези от № 6001 или 6002     Detail
          6003 10 00   - От вълна или от фини животински косми
    Detail
          6003 20 00   - От памук
    Detail
          6003 30   - От синтетични влакна
    Detail
          6003 40 00   - От изкуствени влакна
    Detail
          6003 90 00   - Други
    Detail

Page 1/1  
Top