METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   РАЗДЕЛ XI - ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ     Detail
    60   ГЛАВА 60 - ТРИКОТАЖНИ ПЛАТОВЕ     Detail
       6001   Кадифета, плюшове (включително платовете, наречени „с дълъг влас“) и хавлиени платове, трикотажни     Detail
          6001 10 00   - Платове, наречени „с дълъг влас“
    Detail
            - Хавлиени платове
   
            - Други
   

Page 1/1  
Top