METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   РАЗДЕЛ XI - ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ     Detail
    60   ГЛАВА 60 - ТРИКОТАЖНИ ПЛАТОВЕ     Detail
       6001   Кадифета, плюшове (включително платовете, наречени „с дълъг влас“) и хавлиени платове, трикотажни
    Detail
       6002   Трикотажни платове с широчина, непревишаваща 30 cm, съдържащи тегловно 5% или повече прежди от еластомери или каучукови нишки, различни от тези от № 6001
    Detail
       6003   Трикотажни платове с широчина, непревишаваща 30 cm, различни от тези от № 6001 или 6002
    Detail
       6004   Трикотажни платове с широчина, превишаваща 30 cm, съдържащи тегловно 5% или повече прежди от еластомери или каучукови нишки, различни от тези от № 6001
    Detail
       6005   Осново-плетени платове (включително тези, получени чрез машина за галониране), различни от тези от № 6001 до 6004
    Detail
       6006   Други трикотажни платове
    Detail

Page 1/1  
Top