METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   РАЗДЕЛ XI - ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ    
    54   ГЛАВА 54 - СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ НИШКИ; ЛЕНТИ И ПОДОБНИ ФОРМИ ОТ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ    
       5402   Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, включително синтетичните монофиламенти с линейна плътност, по-малка от 67 dtex    
            - Текстурирани прежди    
             5402 31 00   -- От найлон или от други полиамиди, с линейна плътност на единичната прежда 50 tex или по-малко
    Detail
             5402 32 00   -- От найлон или от други полиамиди, с линейна плътност на единичната прежда повече от 50 tex
    Detail
             5402 33 00   -- От полиестери
    Detail
             5402 34 00   -- От полипропилен
    Detail
             5402 39 00   -- Други
    Detail

Page 1/1  
Top