METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   РАЗДЕЛ XI - ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ     Detail
    54   ГЛАВА 54 - СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ НИШКИ; ЛЕНТИ И ПОДОБНИ ФОРМИ ОТ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ     Detail
       5402   Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, включително синтетичните монофиламенти с линейна плътност, по-малка от 67 dtex     Detail
            - Прежди с висока здравина, от найлон или други полиамиди, дори текстурирани
   
          5402 20 00   - Прежди с висока здравина, от полиестери, дори текстурирани
    Detail
            - Текстурирани прежди
   
            - Други прежди, единични, без сук или със сук, непревишаващ 50 сука на метър
   
            - Други прежди, единични, със сук, превишаващ 50
   
            - Други прежди, усукани или корд (многократно пресукани)
   

Page 1/1  
Top