METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   РАЗДЕЛ XI - ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ     Detail
    54   ГЛАВА 54 - СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ НИШКИ; ЛЕНТИ И ПОДОБНИ ФОРМИ ОТ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ     Detail
       5401   Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки, дори пригодени за продажба на дребно
    Detail
       5402   Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, включително синтетичните монофиламенти с линейна плътност, по-малка от 67 dtex
    Detail
       5403   Прежди от изкуствени нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, включително изкуствените монофиламенти с линейна плътност, по-малка от 67 dtex
    Detail
       5404   Синтетични монофиламенти с линейна плътност, равна или превишаваща 67 dtex, чието най-голямо напречно сечение не превишава 1 mm; ленти и подобни форми (например изкуствена слама) от синтетични текстилни материали, чиято видима широчина не превишава 5 mm
    Detail
       5405 00 00   Изкуствени монофиламенти с линейна плътност, равна или превишаваща 67 dtex, чието най-голямо напречно сечение не превишава 1 mm; ленти и подобни форми (например изкуствена слама) от изкуствени текстилни материали, чиято видима широчина не превишава 5 mm
    Detail
       5406 00 00   Прежди от синтетични или изкуствени нишки (различни от шевните конци), пригодени за продажба на дребно
    Detail
       5407   Тъкани от прежди от синтетични нишки, включително тъканите, получени от продуктите от № 5404
    Detail
       5408   Тъкани от прежди от изкуствени нишки, включително тъканите, получени от продуктите от № 5405
    Detail

Page 1/1  
Top