METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   РАЗДЕЛ XI - ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ    
    53   ГЛАВА 53 - ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА; ХАРТИЕНА ПРЕЖДА И ТЪКАНИ ОТ ХАРТИЕНА ПРЕЖДА    
       5301   Необработен или обработен лен, но непреден; дреб и отпадъци от лен (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)
   
       5302   Коноп (Cannabis sativa L.), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от коноп (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)
   
       5303   Юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лена, конопа и рами), необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)
   
       5305 00 00   Кокосово влакно, абака (манилски коноп или Musa textilis Nee), рами и други растителни текстилни влакна, неупоменати, нито включени другаде, необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)
    Detail
       5306   Прежди от лен
   
       5307   Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна от № 5303
   
       5308   Прежди от други растителни текстилни влакна; хартиени прежди
   
       5309   Тъкани от лен
   
       5310   Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна от № 5303
   
       5311 00   Тъкани от други растителни текстилни влакна; тъкани от хартиени прежди
   

Page 1/1  
Top