METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   РАЗДЕЛ XI - ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ    
    52   ГЛАВА 52 - ПАМУК    
       5212   Други памучни тъкани    
            - С тегло, непревишаващо 200 g/m²
   
            - С тегло, превишаващо 200 g/m²
   

Page 1/1  
Top