METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   РАЗДЕЛ XI - ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ    
    52   ГЛАВА 52 - ПАМУК    
       5209   Памучни тъкани, съдържащи тегловно 85% или повече памук, с тегло, превишаващо 200 g/m²    
            - Неизбелени
   
            - Избелени
   
            - Обагрени
   
            - От прежди с различни цветове
   
            - Печатани
   

Page 1/1  
Top