METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   РАЗДЕЛ XI - ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ    
    52   ГЛАВА 52 - ПАМУК    
       5207   Памучни прежди (различни от шевните конци), пригодени за продажба на дребно    
          5207 10 00   - Съдържащи тегловно 85% или повече памук
    Detail
          5207 90 00   - Други
    Detail

Page 1/1  
Top