METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   РАЗДЕЛ XI - ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ    
    52   ГЛАВА 52 - ПАМУК    
       5205   Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно 85% или повече памук, непригодени за продажба на дребно    
            - Единични прежди от непенирани влакна
   
            - Единични прежди от пенирани влакна
   
            - Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от непенирани влакна
   
            - Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от пенирани влакна
   

Page 1/1  
Top