METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   РАЗДЕЛ XI - ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ    
    52   ГЛАВА 52 - ПАМУК    
       5204   Шевни конци от памук, дори пригодени за продажба на дребно    
            - Непригодени за продажба на дребно
   
          5204 20 00   - Пригодени за продажба на дребно
    Detail

Page 1/1  
Top