METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   РАЗДЕЛ XI - ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ    
    52   ГЛАВА 52 - ПАМУК    
       5202   Отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)    
          5202 10 00   - Отпадъци от прежди (включително отпадъците от конци)
    Detail
            - Други
   

Page 1/1  
Top