METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   РАЗДЕЛ XI - ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ    
    52   ГЛАВА 52 - ПАМУК    
       5201 00   Памук, некардиран, нито пениран
   
       5202   Отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)
   
       5203 00 00   Памук, кардиран или пениран
    Detail
       5204   Шевни конци от памук, дори пригодени за продажба на дребно
   
       5205   Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно 85% или повече памук, непригодени за продажба на дребно
   
       5206   Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно по-малко от 85 % памук, непригодени за продажба на дребно
   
       5207   Памучни прежди (различни от шевните конци), пригодени за продажба на дребно
   
       5208   Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85% памук, с тегло, непревишаващо 200 g/m²
   
       5209   Памучни тъкани, съдържащи тегловно 85% или повече памук, с тегло, превишаващо 200 g/m²
   
       5210   Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85% памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, непревишаващо 200 g/m²
   
       5211   Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85% памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, превишаващо 200 g/m²
   
       5212   Други памучни тъкани
   

Page 1/1  
Top