METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   РАЗДЕЛ XI - ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ    
    50   ГЛАВА 50 - ЕСТЕСТВЕНА КОПРИНА    
       5001 00 00   Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене
    Detail
       5002 00 00   Сурова коприна („греж“) (неусукана)
    Detail
       5003 00 00   Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене, отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали)
    Detail
       5004 00   Прежди от естествена коприна (различни от преждите от отпадъци от естествена коприна), непригодени за продажба на дребно
   
       5005 00   Прежди от отпадъци от естествена коприна, непригодени за продажба на дребно
   
       5006 00   Прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, пригодени за продажба на дребно; нишки от Месина
   
       5007   Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна
   

Page 1/1  
Top