METADATA
Комбинирана Номенклатура, 2018 (КН 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
III   РАЗДЕЛ III - МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД; ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД     Detail
    15   ГЛАВА 15 - МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД; ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД     Detail
       1501   Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини от домашни птици, различни от включените в № 0209 или 1503
    Detail
       1502   Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от включените в № 1503
    Detail
       1503 00   Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин
    Detail
       1504   Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени
    Detail
       1505 00   Мазнина от вълна (серей) и производни мастни вещества от нея, включително ланолина
    Detail
       1506 00 00   Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени
    Detail
       1507   Соево масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени
    Detail
       1508   Фъстъчено масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени
    Detail
       1509   Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени
    Detail
       1510 00   Други масла и техните фракции, получени изключително от маслини, дори рафинирани, но не химически променени и смеси от тези масла или фракции с масла или фракции от № 1509
    Detail
       1511   Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени
    Detail
       1512   Слънчогледово масло, памучно масло или масло от шафранка (safflower) и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени
    Detail
       1513   Кокосово масло (масло от копра), палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени
    Detail
       1514   Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени
    Detail
       1515   Други растителни мазнини и масла (включително маслото от жожоба) и техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически променени
    Detail
       1516   Животински и растителни мазнини и масла и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин
    Detail
       1517   Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от № 1516
    Detail
       1518 00   Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически променени, с изключение на тези от № 1516; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде
    Detail
       1520 00 00   Суров глицерол, глицеролови води и луги
    Detail
       1521   Растителни восъци (различни от триглицеридите), восък от пчели или от други насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени
    Detail
       1522 00   Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход
    Detail

Page 1/1  
Top