METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2015 (KN 2015)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
II   TRIEDA II - RASTLINNÉ VÝROBKY     Detail
    12   KAPITOLA 12 - OLEJNATÉ SEMENÁ A OLEJNATÉ PLODY; RÔZNE ZRNÁ, SEMENÁ A PLODY; PRIEMYSELNÉ ALEBO LIEČIVÉ RASTLINY; SLAMA A KRMOVINY     Detail
       1201   Sójové bôby, tiež drvené
    Detail
       1202   Arašidové oriešky, nepražené ani inak tepelne neupravené, tiež lúpané alebo drvené
    Detail
       1203 00 00   Kopra
    Detail
       1204 00   Ľanové semená, tiež drvené
    Detail
       1205   Semená repky alebo semená repky olejnej, tiež drvené
    Detail
       1206 00   Slnečnicové semená, tiež drvené
    Detail
       1207   Ostatné olejnaté semená a olejnaté plody, tiež drvené
    Detail
       1208   Múka a krupica z olejnatých semien alebo olejnatých plodov, z iných ako horčičných semien
    Detail
       1209   Semená, plody a výtrusy, druhov používaných na siatie
    Detail
       1210   Chmeľové šištičky, čerstvé alebo sušené, tiež mleté, v prášku alebo vo forme peliet; lupulín
    Detail
       1211   Rastliny a časti rastlín (vrátane semien a plodov), druhov používaných hlavne v parfumérii, vo farmácii alebo na insekticídne, fungicídne alebo podobné účely, čerstvé alebo sušené, tiež rezané, drvené alebo v prášku
    Detail
       1212   Svätojánsky chlieb, morské riasy a ostatné riasy, cukrová repa a cukrová trstina, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež mleté; kôstky a jadrá plodov a ostatné rastlinné produkty (vrátane nepražených koreňov čakanky odrody Cichorium intybus sativum) druhov používaných hlavne na ľudskú konzumáciu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
    Detail
       1213 00 00   Obilná slama a plevy, nespracované, tiež rezané, mleté, lisované alebo vo forme peliet
    Detail
       1214   Kvaka, kŕmna repa, kŕmne korene, seno, lucerna (alfalfa), ďatelina, vičenec (hedysárum), kŕmny kel, vlčí bôb, vika a podobné krmovinové produkty, tiež vo forme peliet
    Detail

Page 1/1  
Top