METADATA
Nomenklatura Magħquda, 2010 (NM 2010)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   TAQSIMA I - ANNIMALI ĦAJJIN; PRODOTTI MINN ANNIMALI
    Detail
II   TAQSIMA II - PRODOTTI VEĠETALI
    Detail
III   TAQSIMA III - XAĦMIJIET U ŻJUT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX U PRODOTTI MILL-QSIM TAGĦHOM; XAĦMIJIET IPPREPARATI TAJBIN GĦALL-IKEL; XAMGĦAT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX
    Detail
IV   TAQSIMA IV - PREPARAZZJONIJIET TA’ L-IKEL; XORB, SPIRTI U ĦALL; TABAKK U SOSTITUTI MANIFATTURATI TAT-TABAKK
    Detail
V   TAQSIMA V - PRODOTTI MINERALI
    Detail
VI   TAQSIMA VI - PRODOTTI TA’ L-INDUSTRIJA KIMIKA JEW DAWK RELATATI MAGĦHA
    Detail
VII   TAQSIMA VII - PLASTIK U OĠĠETTI TIEGĦU; GOMMA U OĠĠETTI TAGĦHA
    Detail
VIII   TAQSIMA VIII - ĠLUD MHUX MAĦDUMIN, ĠILDA, FERIJIET U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNHOM; OĠĠETTI TAS-SARRAĠ U XEDD; OĠĠETTI GĦAS-SAFAR, BOROŻ TA’ L-IDEJN U KONTENITURI SIMILI; OĠĠETTI TAL-KORDA TAL-MUSRANA (ĦLIEF MUSRANA TAD-DUDU TAL-ĦARIR)
    Detail
IX   TAQSIMA IX - INJAM U OĠĠETTI TA’ L-INJAM; FAĦAM TA’ L-INJAM; SUFRA U OĠĠETTI TAS-SUFRA; MANIFATTURI TA’ TIBEN, TA’ SPARTU JEW TA’ MATERJALI OĦRAJN TAT-TRIZZA; XOGĦOL TAL-QFIEF U XOGĦOL TAL-QASAB
    Detail
X   TAQSIMA X - POLPA TA’ L-INJAM JEW TA’ MATERJAL IEĦOR ĊELLULOŻIKU FIBRUŻ; (SKART U FDAL TA’) KARTA JEW KARTUN IRKUPRAT; KARTA JEW KARTUN U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNHOM
    Detail
XI   TAQSIMA XI - TESSUTI U OĠĠETTI TA’ TESSUTI
    Detail
XII   TAQSIMA XII - ILBIES GĦAR-RIĠLEJN, ILBIES GĦAR-RAS, UMBRELEL, UMBRELEL TAX-XEMX, BSATEN, BSATEN SIĠĠU, SWAT, FROSTI U BĊEJJEĊ TAGĦHOM; RIX IPPREPARAT U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNU; FJURI ARTIFIĊJALI; OĠĠETTI TA’ XAGĦAR UMAN
    Detail
XIII   TAQSIMA XIII - OĠĠETTI TAL-ĠEBEL, ĠIBS, SIMENT, ASBESTOS, MIKA JEW MATERJALI SIMILI; PRODOTTI TA’ ĊERAMIKA; ĦĠIEĠ U OĠĠETTI TAL-ĦĠIEĠ
    Detail
XIV   TAQSIMA XIV - PERLI NATURALI JEW KULTIVATI, ĦAĠAR PREZZJUŻ JEW SEMI-PREZZJUŻ, METALLI PREZZJUŻI, METALLI MIKSIJIN B’METALL PREZZJUŻ, U OĠĠETTI TAGĦHOM, ĠOJJELLI ARTIFIĊJALI; MUNITA
    Detail
XV   TAQSIMA XV - METALLI TA’ VALUR BAXX U OĠĠETTI TA’ METALLI TA’ VALUR BAXX
    Detail
XVI   TAQSIMA XVI - MAKKINARJU U GĦODOD MEKKANIĊI; APPARAT ELETTRIKU; BĊEJJEĊ TAGĦHOM; STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U STRUMENTI LI JIRRIPRODUĊU L-ĦOSS; STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U STRUMENTI LI JIRRIPRODUĊU STAMPA U ĦOSS TELEVIŻIVI U BĊEJJEĊ U AĊĊESSORJI TA’ DAWN L-OĠĠETTI
    Detail
XVII   TAQSIMA XVII - VETTURI, BIĊĊIET TA’ L-AJRU, BASTIMENTI U TAGĦMIR TAT-TRASPORT ASSOĊJAT
    Detail
XVIII   TAQSIMA XVIII - STRUMENTI U APPARAT OTTIĊI, FOTOGRAFIĊI, ĊINEMATOGRAFIĊI, TA’ KEJL, TA’ VERIFIKA, TA’ PREĊIŻJONI, MEDIĊI JEW KIRURĠIĊI; ARLOĠĠI U ARLOĠĠI TA’ L-IDEJN; STRUMENTI MUŻIKALI; BĊEJJEĊ U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
    Detail
XIX   TAQSIMA XIX - ARMI U MUNIZZJON; BĊEJJEĊ U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
    Detail
XX   TAQSIMA XX - OĠĠETTI MANIFATTURATI VARJI
    Detail
XXI   TAQSIMA XXI - XOGĦLIJIET TA’ L-ARTI, BĊEJJEĊ TAL-KOLLEZZJONI U ANTIKITAJIET
    Detail

Page 1/1  
Top