METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2010 (KN 2010)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVI   XVI SADAĻA - MEHĀNISMI UN MEHĀNISKAS IERĪCES; ELEKTROIEKĀRTAS; TO DETAĻAS; SKAŅU IERAKSTĪŠANAS UN ATSKAŅOŠANAS APARATŪRA, TELEVĪZIJAS ATTĒLA UN SKAŅAS IERAKSTĪŠANAS UN REPRODUCĒŠANAS APARATŪRA UN ŠĀDU IZSTRĀDĀJUMU DETAĻAS UN PIEDERUMI     Detail
    84   NODAĻA 84 - KODOLREAKTORI, KATLI, MEHĀNISMI UN MEHĀNISKAS IERĪCES; TO DETAĻAS
    Detail
    85   NODAĻA 85 - ELEKTROIERĪCES UN ELEKTROIEKĀRTAS UN TO DETAĻAS; SKAŅU IERAKSTĪŠANAS UN ATSKAŅOŠANAS APARATŪRA, TELEVĪZIJAS ATTĒLA UN SKAŅAS IERAKSTĪŠANAS UN REPRODUCĒŠANAS APARATŪRA UN ŠĀDU IZSTRĀDĀJUMU DETAĻAS UN PIEDERUMI
    Detail

Page 1/1  
Top