METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2010 (KN 2010)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
IV   IV SADAĻA - PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAS RAŽOJUMI; DZĒRIENI, ALKOHOLISKI ŠĶIDRUMI UN ETIĶIS; TABAKA UN TABAKAS RŪPNIECISKI AIZSTĀJĒJI     Detail
    16   NODAĻA 16 - GAĻAS, ZIVJU UN VĒŽVEIDĪGO, MĪKSTMIEŠU VAI CITU ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKU IZSTRĀDĀJUMI
    Detail
    17   NODAĻA 17 - CUKURS UN CUKURA KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI
    Detail
    18   NODAĻA 18 - KAKAO UN KAKAO IZSTRĀDĀJUMI
    Detail
    19   NODAĻA 19 - LABĪBAS, MILTU, CIETES VAI PIENA IZSTRĀDĀJUMI; MILTU KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI
    Detail
    20   NODAĻA 20 - DĀRZEŅU, AUGĻU, RIEKSTU VAI CITU AUGU DAĻU IZSTRĀDĀJUMI
    Detail
    21   NODAĻA 21 - DAŽĀDI PĀRTIKAS PRODUKTI
    Detail
    22   NODAĻA 22 - DZĒRIENI, ALKOHOLISKI ŠĶIDRUMI UN ETIĶIS
    Detail
    23   NODAĻA 23 - PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAS ATLIEKAS UN ATKRITUMI; GATAVA LOPBARĪBA
    Detail
    24   NODAĻA 24 - TABAKA UN TABAKAS RŪPNIECISKI AIZSTĀJĒJI
    Detail

Page 1/1  
Top