METADATA
Kombinuotoji Nomenklatūra, 2010 (KN 2010)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   I SKYRIUS - GYVI GYVŪNAI; GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTAI
    Detail
II   II SKYRIUS - AUGALINIAI PRODUKTAI
    Detail
III   III SKYRIUS - GYVŪNINIAI ARBA AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS BEI JŲ SKILIMO PRODUKTAI; PARUOŠTI VALGOMIEJI RIEBALAI; GYVŪNINIS ARBA AUGALINIS VAŠKAS
    Detail
IV   IV SKYRIUS - PARUOŠTI MAISTO PRODUKTAI; NEALKOHOLINIAI IR ALKOHOLINIAI GĖRIMAI BEI ACTAS; TABAKAS IR PERDIRBTI TABAKO PAKAITALAI
    Detail
V   V SKYRIUS - MINERALINIAI PRODUKTAI
    Detail
VI   VI SKYRIUS - CHEMIJOS PRAMONĖS IR JAI GIMININGŲ PRAMONĖS ŠAKŲ PRODUKCIJA
    Detail
VII   VII SKYRIUS - PLASTIKAI IR JŲ DIRBINIAI; KAUČIUKAS IR JO DIRBINIAI
    Detail
VIII   VIII SKYRIUS - ŽALIOS (NEIŠDIRBTOS) ODOS, IŠDIRBTA ODA, KAILIAI IR JŲ DIRBINIAI; PAKINKTAI IR BALNAI; KELIONĖS REIKMENYS, RANKINĖS IR PANAŠŪS DAIKTAI; DIRBINIAI IŠ GYVŪNŲ ŽARNŲ (IŠSKYRUS ŠILKAVERPIŲ ŽARNAS)
    Detail
IX   IX SKYRIUS - MEDIENA IR MEDIENOS DIRBINIAI; MEDŽIO ANGLYS; KAMŠTIENA IR KAMŠTIENOS DIRBINIAI; DIRBINIAI IŠ ŠIAUDŲ, ESPARTO ARBA IŠ KITŲ PYNIMO MEDŽIAGŲ; PINTINĖS IR KITI PINTI DIRBINIAI
    Detail
X   X SKYRIUS - MEDIENOS ARBA KITŲ PLUOŠTINIŲ CELIULIOZINIŲ MEDŽIAGŲ PLAUŠIENA; PERDIRBTI SKIRTAS POPIERIUS ARBA KARTONAS (ATLIEKOS IR LIEKANOS); POPIERIUS IR KARTONAS BEI JŲ DIRBINIAI
    Detail
XI   XI SKYRIUS - TEKSTILĖS MEDŽIAGOS IR TEKSTILĖS DIRBINIAI
    Detail
XII   XII SKYRIUS - AVALYNĖ, GALVOS APDANGALAI, SKĖČIAI, SKĖČIAI NUO SAULĖS, LAZDOS, LAZDOS-SĖDYNĖS, VYTINIAI, BOTAGAI IR JŲ DALYS; PARUOŠTOS NAUDOTI PLUNKSNOS IR JŲ DIRBINIAI; DIRBTINĖS GĖLĖS; DIRBINIAI IŠ ŽMONIŲ PLAUKŲ
    Detail
XIII   XIII SKYRIUS - DIRBINIAI IŠ AKMENS, GIPSO, CEMENTO, ASBESTO, ŽĖRUČIO ARBA PANAŠIŲ MEDŽIAGŲ; KERAMIKOS DIRBINIAI; STIKLAS IR STIKLO DIRBINIAI
    Detail
XIV   XIV SKYRIUS - GAMTINIAI ARBA DIRBTINIU BŪDU IŠAUGINTI PERLAI, BRANGAKMENIAI ARBA PUSBRANGIAI AKMENYS, TAURIEJI METALAI, METALAI, PLAKIRUOTI TAURIUOJU METALU, BEI JŲ DIRBINIAI; DIRBTINĖ BIŽUTERIJA; MONETOS
    Detail
XV   XV SKYRIUS - NETAURIEJI METALAI IR NETAURIŲJŲ METALŲ DIRBINIAI
    Detail
XVI   XVI SKYRIUS - MAŠINOS IR MECHANINIAI ĮRENGINIAI; ELEKTROS ĮRENGINIAI; JŲ DALYS; GARSO ĮRAŠYMO IR ATKŪRIMO APARATAI, TELEVIZIJOS VAIZDO IR GARSO ĮRAŠYMO IR ATKŪRIMO APARATAI, ŠIŲ DIRBINIŲ DALYS BEI REIKMENYS
    Detail
XVII   XVII SKYRIUS - ANTŽEMINIO, ORO, VANDENS TRANSPORTO PRIEMONĖS IR PAGALBINIAI TRANSPORTO ĮRENGINIAI
    Detail
XVIII   XVIII SKYRIUS - OPTIKOS, FOTOGRAFIJOS, KINEMATOGRAFIJOS, MATAVIMO, KONTROLĖS, PRECIZIJOS, MEDICINOS ARBA CHIRURGIJOS PRIETAISAI IR APARATAI; LAIKRODŽIAI; MUZIKOS INSTRUMENTAI; JŲ DALYS IR REIKMENYS
    Detail
XIX   XIX SKYRIUS - GINKLAI IR ŠAUDMENYS; JŲ DALYS IR REIKMENYS
    Detail
XX   XX SKYRIUS - ĮVAIRŪS PRAMONĖS DIRBINIAI
    Detail
XXI   XXI SKYRIUS - MENO KŪRINIAI, KOLEKCIONAVIMO OBJEKTAI IR ANTIKVARINIAI DAIKTAI
    Detail

Page 1/1  
Top