METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2009 (KN 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVII   XVII. TRIEDA - VOZIDLÁ, LIETADLÁ, PLAVIDLÁ A PRÍDRUŽENÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA     Detail
    86   KAPITOLA 86 - ŽELEZNIČNÉ ALEBO ELEKTRIČKOVÉ LOKOMOTÍVY, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ A ICH ČASTI A SÚČASTI; ZVRŠKOVÝ UPEVŇOVACÍ MATERIÁL ŽELEZNIČNÝCH ALEBO ELKTRIČKOVÝCH TRATÍ A JEHO ČASTI A SÚČASTI; MECHANICKÉ (VRÁTANE ELEKTROMECHANICKÝCH) DOPRAVNÉ SIGNALIZAČNÉ ZARIADENIA VŠETKÝCH DRUHOV
    Detail
    87   KAPITOLA 87 - VOZIDLÁ INÉ AKO ŹELEZNIČNÉ ALEBO ELKTRIČKOVÉ A ICH ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO
    Detail
    88   KAPITOLA 88 - LIETADLÁ, KOZMICKÉ LODE A ICH ČASTI A SÚČASTI
    Detail
    89   KAPITOLA 89 - LODE, ČLNY A PLÁVAJÚCE ZARIADENIA
    Detail

Page 1/1  
Top