METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2009 (KN 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XIV   XIV. TRIEDA - PERLY PRÍRODNÉ ALEBO PERLY UMELO PESTOVANÉ, DRAHOKAMY A POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI A PREDMETY Z NICH; IMITÁCIE ŠPERKOV; MINCE     Detail
    71   KAPITOLA 71 - PRÍRODNÉ ALEBO UMELO PESTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI A PREDNETY Z NICH; BIŽUTÉRIA; MINCE
    Detail

Page 1/1  
Top