METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2009 (KN 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   I. TRIEDA - ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY     Detail
    01   KAPITOLA 01 - ŽIVÉ ZVIERATÁ
    Detail
    02   KAPITOLA 02 - MÄSO A JEDLÉ DROBY
    Detail
    03   KAPITOLA 03 - RYBY A KÔROVCE, MÄKKÝšE A OSTATNÉ VODNÉ BEZSTAVOVCE
    Detail
    04   KAPITOLA 04 - MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY; VTÁČIE VAJCIA; PRÍRODNÝ MED; JEDLÉ VÝROBKY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ
    Detail
    05   KAPITOLA 05 - VÝROBKY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ
    Detail

Page 1/1  
Top