METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2009 (KN 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   I. TRIEDA - ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY
    Detail
II   II. TRIEDA - RASTLINNÉ VÝROBKY
    Detail
III   III. TRIEDA - ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ŠTIEPENIA; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY
    Detail
IV   IV. TRIEDA - PRIPRAVENÉ POTRAVINY; NÁPOJE, LIEHOVINY A OCOT; TABAK A VYROBENÉ TABAKOVÉ NÁHRADKY
    Detail
V   V. TRIEDA - NERASTNÉ PRODUKTY
    Detail
VI   VI. TRIEDA - VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU ALEBO PRÍBUZNÉHO PRIEMYSLU
    Detail
VII   VII. TRIEDA - PLASTY A VÝROBKY Z NICH; KAUČUK A VÝROBKY Z NEHO
    Detail
VIII   VIII. TRIEDA - SUROVÉ KOŽE A KOŽKY, USNE, KOŽUŠINY A VÝROBKY Z NICH; SEDLÁRSKE A REMENÁRSKE VÝROBKY; CESTOVNÉ POTREBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY Z ČRIEV ZVIERAT (INÉ AKO MESINSKÝ VLAS)
    Detail
IX   IX. TRIEDA - DREVO A DREVENÉ VÝROBKY; DREVNÉ UHLIE; KOROK A VÝROBKY Z KORKU; VÝROBKY ZO SLAMY ALEBO OSTATNÉHO PLETACIEHO MATERIÁLU; KOŠIKÁRSKY TOVAR A PRÁCE Z PRÚTIA
    Detail
X   X. TRIEDA - VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA; PAPIER A LEPENKA A PREDMETY Z NICH
    Detail
XI   XI. TRIEDA - TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY
    Detail
XII   XII. TRIEDA - OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI; UPRAVENÉ PERIE A PREDMETY Z NEHO; UMELÉ KVETINY; PREDMETY Z ĽUDSKÝCH VLASOV
    Detail
XIII   XIII. TRIEDA - PREDMETY Z KAMEŇA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SĽUDY ALEBO PODOBNÝCH MATERIÁLOV; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENENÝ TOVAR
    Detail
XIV   XIV. TRIEDA - PERLY PRÍRODNÉ ALEBO PERLY UMELO PESTOVANÉ, DRAHOKAMY A POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI A PREDMETY Z NICH; IMITÁCIE ŠPERKOV; MINCE
    Detail
XV   XV. TRIEDA - ZÁKLADNÉ KOVY A PREDMETY ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV
    Detail
XVI   XVI. TRIEDA - STROJE, PRÍSTROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ELEKTRICKÉ ZARIADENIA; ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU A ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TAKÉHOTO TOVARU
    Detail
XVII   XVII. TRIEDA - VOZIDLÁ, LIETADLÁ, PLAVIDLÁ A PRÍDRUŽENÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA
    Detail
XVIII   XVIII. TRIEDA - NÁSTROJE A PRÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MERACIE, KONTROLNÉ, PRESNÉ; LEKÁRSKE ALEBO CHIRURGICKÉ; HODINY A HODINKY; HUDOBNÉ NÁSTROJE; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO
    Detail
XIX   XIX. TRIEDA - ZBRANE A STRELIVO; ICH ČASTI , SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO
    Detail
XX   XX. TRIEDA - RÔZNE VÝROBKY
    Detail
XXI   XXI. TRIEDA - UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI
    Detail

Page 1/1  
Top