METADATA
Kombinirana Nomenklatura, 2009 (KN 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XX   ODDELEK XX - RAZNI IZDELKI     Detail
    94   POGLAVJE 94 - POHIŠTVO, POSTELJNINA, ŽIMNICE, NOSILCI ZA ŽIMNICE, BLAZINE IN PODOBNI POLNJENI IZDELKI; SVETILKE IN PRIBOR ZANJE, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU; OSVETLJENI ZNAKI, OSVETLJENI ZNAKI Z IMENI IN PODOBNO; MONTAŽNE ZGRADBE
    Detail
    95   POGLAVJE 95 - IGRAČE, REKVIZITI ZA DRUŽABNE IGRE IN ŠPORT; NJIHOVI DELI IN PRIBOR
    Detail
    96   POGLAVJE 96 - RAZNI IZDELKI
    Detail

Page 1/1  
Top