METADATA
Kombinirana Nomenklatura, 2009 (KN 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVII   ODDELEK XVII - VOZILA, ZRAKOPLOVI, PLOVILA IN SPREMLJAJOČA TRANSPORTNA OPREMA     Detail
    88   POGLAVJE 88 - ZRAKOPLOVI, VESOLJSKA VOZILA IN NJIHOVI DELI     Detail
       8801 00   Baloni in vodljivi zrakoplovi; jadralna letala, pilotirani zmaji in drugi zrakoplovi brez pogona
    Detail
       8802   Drugi zrakoplovi (npr. helikopterji, letala); vesoljska vozila (vključno s sateliti) in sredstva za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih vozil
    Detail
       8803   Deli blaga iz tarifna številka 8801 ali 8802
    Detail
       8804 00 00   Padala (vključno jadralna padala) in rotošuti; njihovi deli in pribor
    Detail
       8805   Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala letal in podobne naprave; naprave za treniranje letenja na tleh; deli navedenih izdelkov
    Detail

Page 1/1  
Top