METADATA
Kombinirana Nomenklatura, 2009 (KN 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
X   ODDELEK X - CELULOZA, LESNA ALI IZ DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIALOV; PAPIRNI IN KARTONSKI ODPADKI IN OSTANKI; PAPIR IN KARTON, PAPIRNI IZDELKI IN KARTONSKI IZDELKI     Detail
    47   POGLAVJE 47 - CELULOZA, LESNA ALI IZ DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIALOV; PAPIR IN KARTON ZA RECIKLIRANJE (ODPADKI IN OSTANKI)
    Detail
    48   POGLAVJE 48 - PAPIR IN KARTON; IZDELKI IZ PAPIRNE MASE, PAPIRJA ALI KARTONA
    Detail
    49   POGLAVJE 49 - TISKANE KNJIGE, ČASOPISI, SLIKE IN DRUGI PROIZVODI GRAFIČNE INDUSTRIJE; ROKOPISI, TIPKANA BESEDILA IN NAČRTI
    Detail

Page 1/1  
Top