METADATA
Kombinirana Nomenklatura, 2009 (KN 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
III   ODDELEK III - MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA IN RASTLINSKEGA IZVORA IN PROIZVODI NJIHOVEGA RAZKRAJANJA; PREDELANE UŽITNE MASTI; VOSKI ŽIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA     Detail
    15   POGLAVJE 15 - MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA IN PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRIPRAVLJENE UŽITNE MASTI; VOSKI ŽIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA     Detail
       1507   Sojino olje in njegove frakcije, rafinirano ali ne, toda kemično nemodificirano     Detail
          1507 10   - Surovo olje, vključno degumirano
    Detail
          1507 90   - Drugo
    Detail

Page 1/1  
Top