METADATA
Kombinirana Nomenklatura, 2009 (KN 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   ODDELEK I - ŽIVE ŽIVALI; PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA     Detail
    02   POGLAVJE 02 - MESO IN UŽITNI KLAVNIČNI PROIZVODI     Detail
       0201   Meso, goveje, sveže ali ohlajeno
    Detail
       0202   Meso, goveje, zamrznjeno
    Detail
       0203   Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
    Detail
       0204   Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
    Detail
       0205 00   Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
    Detail
       0206   Užitni klavnični proizvodi goved, prašičev, ovc, koz, konj, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni
    Detail
       0207   Meso in užitni klavnični proizvodi perutnine iz tarifne številke 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
    Detail
       0208   Drugo meso in užitni klavnični proizvodi, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
    Detail
       0209 00   Prašičja maščoba brez pustega mesa in perutninska maščoba, netopljena ali kako drugače ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v slanici, sušena ali dimljena
    Detail
       0210   Meso in užitni klavnični proizvodi, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih proizvodov
    Detail

Page 1/1  
Top