METADATA
Kombinirana Nomenklatura, 2009 (KN 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   ODDELEK I - ŽIVE ŽIVALI; PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA     Detail
    01   POGLAVJE 01 - ŽIVE ŽIVALI
    Detail
    02   POGLAVJE 02 - MESO IN UŽITNI KLAVNIČNI PROIZVODI
    Detail
    03   POGLAVJE 03 - RIBE IN RAKI, MEHKUŽCI IN DRUGI VODNI NEVRETENČARJI
    Detail
    04   POGLAVJE 04 - MLEČNI PROIZVODI; PTIČJA JAJCA; NARAVNI MED; UŽITNI PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU
    Detail
    05   POGLAVJE 05 - PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU
    Detail

Page 1/1  
Top