METADATA
Nomenklatura Scalona, 2009 (NS 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVII   SEKCJA XVII - POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE ORAZ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE     Detail
    88   DZIAŁ 88 - STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I ICH CZĘŚCI     Detail
       8801 00   Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz pozostałe statki powietrzne, bez napędu
    Detail
       8802   Pozostałe statki powietrzne (na przykład śmigłowce, samoloty); statki kosmiczne (włączając sztuczne satelity) oraz stacje orbitalne i pojazdy nośne statków kosmicznych
    Detail
       8803   Części towarów objętych pozycją 8801 lub 8802
    Detail
       8804 00 00   Spadochrony (włączając spadochrony kierowane i paralotnie) oraz spadochrony wirnikowe; części i akcesoria do nich
    Detail
       8805   Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia; naziemne szkoleniowe symulatory lotu; części do powyższych maszyn i urządzeń
    Detail

Page 1/1  
Top