METADATA
Nomenklatura Scalona, 2009 (NS 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVII   SEKCJA XVII - POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE ORAZ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE     Detail
    86   DZIAŁ 86 - LOKOMOTYWY POJAZDÓW SZYNOWYCH, TABOR SZYNOWY I JEGO CZĘŚCI; OSPRZĘT I ELEMENTY TORÓW KOLEJOWYCH LUB TRAMWAJOWYCH, I ICH CZĘŚCI; KOMUNIKACYJNE URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE WSZELKICH TYPÓW, MECHANICZNE (WŁĄCZAJĄC ELEKTROMECHANICZNE)
    Detail
    87   DZIAŁ 87 - POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA
    Detail
    88   DZIAŁ 88 - STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I ICH CZĘŚCI
    Detail
    89   DZIAŁ 89 - STATKI, ŁODZIE ORAZ KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE
    Detail

Page 1/1  
Top