METADATA
Nomenklatura Scalona, 2009 (NS 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XIII   SEKCJA XIII - ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH MATERIAŁÓW; WYROBY CERAMICZNE; SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA     Detail
    70   DZIAŁ 70 - SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA     Detail
       7001 00   Stłuczka i inne odpady i złom szklany; masa szklana
    Detail
       7002   Szkło w postaci kulek (innych niż mikrokulki objętych pozycją 7018), prętów lub rur, nieobrobione
    Detail
       7003   Szkło lane i walcowane, w arkuszach lub kształtkach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej
    Detail
       7004   Szkło ciągnione i dmuchane, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej
    Detail
       7005   Szkło typu „float” i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej
    Detail
       7006 00   Szkło objęte pozycją 7003, 7004 lub 7005, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieobramowane ani nieoprawione w innych materiałach
    Detail
       7007   Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego lub warstwowego
    Detail
       7008 00   Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła
    Detail
       7009   Lustra, nawet w ramach, włącznie z lusterkami wstecznymi
    Detail
       7010   Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i pozostałe pojemniki, ze szkła, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła
    Detail
       7011   Szklane osłony (włącznie z bańkami i rurkami), otwarte, oraz ich części szklane, bez wyposażenia, do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych i podobnych
    Detail
       7013   Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (inne niż te objęte pozycją 7010 lub 7018)
    Detail
       7014 00 00   Wyroby sygnalizacyjne ze szkła i elementy optyczne ze szkła (inne niż te objęte pozycją 7015), nieobrobione optycznie
    Detail
       7015   Szkła zegarowe lub zegarkowe oraz podobne szkła, szkła do okularów korekcyjnych lub niekorekcyjnych, zakrzywione, gięte, wydrążone lub podobne, nieobrobione optycznie; wydrążone kule szklane i ich segmenty, do produkcji takich szkieł
    Detail
       7016   Kształtki chodnikowe, płyty, cegły, pustaki, cegły znormalizowane, dachówki i pozostałe artykuły, ze szkła prasowanego lub formowanego, nawet zbrojonego, w rodzaju stosowanych do celów budowlanych lub konstrukcyjnych; kostki szklane i pozostała drobnica szklana, nawet na podłożu, na mozaiki lub do podobnych celów dekoracyjnych; szyby oprawione w ołów i podobne; szkło wielokomórkowe lub piankowe w blokach, taflach, płytach, formowane w kokilach lub podobnych postaciach
    Detail
       7017   Wyroby laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne, szklane, nawet skalowane lub kalibrowane
    Detail
       7018   Paciorki szklane, imitacje pereł, imitacje kamieni szlachetnych i półszlachetnych i podobna drobnica szklana oraz artykuły z niej, z wyjątkiem sztucznej biżuterii; szklane oczy, z wyjątkiem protez; statuetki i pozostałe artykuły ze szkła obrobionego na palniku, z wyjątkiem sztucznej biżuterii; kuleczki szklane o średnicy nieprzekraczającej 1 mm
    Detail
       7019   Włókna szklane (włącznie z watą szklaną) oraz artykuły z nich (na przykład przędza, tkaniny)
    Detail
       7020 00   Pozostałe artykuły ze szkła
    Detail

Page 1/1  
Top