METADATA
Nomenklatura Scalona, 2009 (NS 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
III   SEKCJA III - TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO     Detail
    15   DZIAŁ 15 - TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO     Detail
       1507   Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie     Detail
          1507 10   - Olej surowy, nawet odgumowany
    Detail
          1507 90   - Pozostałe
    Detail

Page 1/1  
Top