METADATA
Gecombineerde Nomenclatuur, 2009 (GN 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XIII   AFDELING XIII - WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN; KERAMISCHE PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK     Detail
    69   HOOFDSTUK 69 - KERAMISCHE PRODUCTEN     Detail
         I. PRODUCTEN VAN DIATOMEEïENAARDE OF VAN DERGELIJKE KIEZELAARDEN EN VUURVASTE PRODUCTEN
   
       6901 00 00   Stenen, tegels en andere keramische voorwerpen van diatomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, bergmeel, diatomiet) of van dergelijke kiezelaarden
    Detail
       6902   Vuurvaste stenen en tegels en dergelijke vuurvaste keramische vormstukken, voor constructiedoeleinden, andere dan van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden
    Detail
       6903   Andere vuurvaste keramische voorwerpen (bijvoorbeeld retorten, smeltkroezen, moffels, mondstukken, stoppen, dragers, schuitjes, pijpen, buizen, hulzen, staafjes), andere dan van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden
    Detail
         II. ANDERE KERAMISCHE PRODUCTEN
   
       6904   Baksteen, vloerstroken (hourdis), balkbekleding en dergelijke keramische artikelen
    Detail
       6905   Dakpannen, elementen voor schoorstenen, rookkanalen, bouwkundige ornamenten en ander bouwmateriaal, van keramische stoffen
    Detail
       6906 00 00   Buizen en goten, alsmede hulpstukken daarvoor, van keramische stoffen
    Detail
       6907   Plavuizen, vloer- en wandtegels, verglaasd noch geglazuurd, van keramische stoffen; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, verglaasd noch geglazuurd, van keramische stoffen, ook indien op een drager
    Detail
       6908   Plavuizen, vloer- en wandtegels, verglaasd of geglazuurd, van keramische stoffen; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, verglaasd of geglazuurd, van keramische stoffen, ook indien op een drager
    Detail
       6909   Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik, van keramische stoffen; troggen, bakken en dergelijke bergingsmiddelen, voor het landbouwbedrijf, van keramische stoffen; kruiken en dergelijke bergingsmiddelen, voor vervoer of voor verpakking, van keramische stoffen
    Detail
       6910   Gootstenen, wasbakken, zuilen voor wasbakken, badkuipen, bidets, closetpotten, stortbakken, urinoirs en dergelijke artikelen voor sanitair gebruik, bestemd om blijvend te worden bevestigd, van keramische stoffen
    Detail
       6911   Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein
    Detail
       6912 00   Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van keramische stoffen, andere dan porselein
    Detail
       6913   Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen
    Detail
       6914   Andere werken van keramische stoffen
    Detail

Page 1/1  
Top