METADATA
Nomenklatura Magħquda, 2009 (NM 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
III   TAQSIMA III - XAĦMIJIET U ŻJUT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX U PRODOTTI MILL-QSIM TAGĦHOM; XAĦMIJIET IPPREPARATI TAJBIN GĦALL-IKEL; XAMGĦAT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX     Detail
    15   KAPITLU 15 - XAĦMIJIET U ŻJUT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX U PRODOTTI MILL-QSIM TAGĦHOM; XAĦMIJIET IPPREPARATI TAJBIN GĦALL-IKEL; XAMGĦAT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX     Detail
       1501 00   Grass tal-majjal (inkluż ix-xaħam) u grass tat-tjur, ħlief dak ta’ titlu 0209 jew 1503
    Detail
       1502 00   Grass ta’ annimali ta’ l-ifrat, nagħaġ u mogħoż, ħlief dawk ta’ titlu 1503
    Detail
       1503 00   Stearina tax-xaħam, żejt tax-xaħam, oleostearina u żejt tax-xaħam tad-dam, mhux emulsifikati jew imħalltin jew preparati b’xi mod ieħor
    Detail
       1504   Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, ta’ ħut jew mammiferi tal-baħar, raffinati jew le, iżda mhux modifikati kimikament
    Detail
       1505 00   Xaħam tas-suf u sustanzi xaħmin derivati minnu (inkluża lanolina)
    Detail
       1506 00 00   Xaħam u żjut oħrajn ta’ annimali u l-frazzjonijiet tagħhom, raffinati jew le, iżda mhux modifikati kimikament
    Detail
       1507   Żejt tas-sojja u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat jew le, iżda mhux modifikat kimikament
    Detail
       1508   Żejt tal-karawett u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat jew le, iżda mhux modifikat kimikament
    Detail
       1509   Żejt taż-żebbuġ u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat jew le, iżda mhux modifikat kimikament
    Detail
       1510 00   Żjut oħrajn u l-frazzjonijiet tagħhom, miksubin biss miż-żebbuġ, raffinati jew le, iżda mhux modifikati kemikalment, inklużi taħlitiet ta’ dawn iż-żjut jew frazzjonijiet biż-żjut jew frazzjonijiet ta’ titlu 1509
    Detail
       1511   Żejt tal-palm u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat jew le, iżda mhux modifikat kimikament
    Detail
       1512   Żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol, ta’ l-għosfor jew taż-żerriegħa tal-qoton u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat jew le, iżda mhux modifikat kimikament
    Detail
       1513   Żejt tal-ġewż ta’ l-Indi (kopra), tal-qalba tal-ġewż tal-palm jew żejt babassu u l-frazzjonijiet tagħhom, raffinat jew le, iżda mhux modifikat kimikament
    Detail
       1514   Żejt tal-lift, kolza jew mustarda u l-frazzjonijiet tagħhom, raffinati jew le, iżda mhux modifikati kimikament
    Detail
       1515   Xaħmijiet u żjut oħrajn fissi ta’ veġetali (inkluż żejt tal-ġoġoba) u l-frazzjonijiet tagħhom, raffinati jew le, iżda mhux modifikati kimikament
    Detail
       1516   Xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew ta’ veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom, parzjalment jew kompletament idroġenati, inter-esterifikati, ri-esterifikati jew elajdinizzati, raffinati jew le, iżda mhux preparati aktar
    Detail
       1517   Marġerina; taħlitiet jew preparazzjonijiet tajbin għall-ikel ta’ xaħmijiet jew żjut ta’ annimali jew veġetali jew ta’ frazzjonijiet ta’ xaħmijiet u żjut differenti ta’ dan il-kapitlu; oħrajn minbarra xaħmijiet u żjut tajbin għall-ikel jew il-frazzjonijiet tagħhom ta’ titlu 1516
    Detail
       1518 00   Xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew veġetali u l-frazzjonijiet tagħhom, mgħollijin, ossidizzati, deidrati, sulfurizzati, minfuħin, polimerizzati bis-sħana ġewwa vakuum jew ġewwa gass inerti jew modifikati kimikament mod ieħor, ħlief dawk ta’ titlu 1516; taħlitiet u preparazzjonijiet ta’ xaħmijiet u żjut ta’ annimali jew veġetali mhumiex tajbin għall-ikel jew ta’ frazzjonijiet ta’ xaħmijiet jew żjut differenti ta’ dan il-kapitlu, li mhumiex imsemmijin jew inklużi band’oħra
    Detail
       1520 00 00   Gliċerol, mhux raffinat; ilmijiet u soluzzjonijiet tal-gliċerol
    Detail
       1521   Xemgħat veġetali (ħlief trigliċeridi), xema’ tan-naħal, xemgħat u spermaċeti ta’ insetti oħrajn, kemm jekk raffinati jew kuluriti inkella le
    Detail
       1522 00   Degras; fdal li jibqa’ mit-trattament ta’ sustanzi xaħmin jew xemgħat ta’ annimali jew veġetali
    Detail

Page 1/1  
Top