METADATA
Nomenklatura Magħquda, 2009 (NM 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   TAQSIMA I - ANNIMALI ĦAJJIN; PRODOTTI MINN ANNIMALI     Detail
    01   KAPITLU 01 - ANNIMALI ĦAJJIN
    Detail
    02   KAPITLU 02 - LAĦAM U ĠEWWIENI LI JITTIEKEL
    Detail
    03   KAPITLU 03 - ĦUT U KRUSTAĊJI, MOLLUSKI U INVERTEBRATI AKKWATIĊI OĦRAJN
    Detail
    04   KAPITLU 04 - PRODOTTI TAL-ĦALIB; BAJD TAT-TJUR; GĦASEL NATURALI; PRODOTTI TAJBIN GĦALL-IKEL ĠEJJIN MINN ANNIMALI, LI MHUMIEX IMSEMMIJIN JEW INKLUŻI BAND’OĦRA
    Detail
    05   KAPITLU 05 - PRODOTTI ĠEJJIN MILL-ANNIMALI LI MHUMIEX SPEĊIFIKATI JEW INKLUŻI BAND’OĦRA
    Detail

Page 1/1  
Top