METADATA
Kombinuotoji Nomenklatūra, 2009 (KN 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVII   XVII SKYRIUS - ANTŽEMINIO, ORO, VANDENS TRANSPORTO PRIEMONĖS IR PAGALBINIAI TRANSPORTO ĮRENGINIAI     Detail
    86   SKIRSNIS 86 - GELEŽINKELIO ARBA TRAMVAJAUS LOKOMOTYVAI, RIEDMENYS IR JŲ DALYS; GELEŽINKELIŲ ARBA TRAMVAJŲ BĖGIŲ ĮRENGINIAI IR ĮTAISAI BEI JŲ DALYS; VISŲ RŪŠIŲ MECHANINIAI (ĮSKAITANT ELEKTROMECHANINIUS) EISMO SIGNALIZACIJOS ĮRENGINIAI
    Detail
    87   SKIRSNIS 87 - ANTŽEMINIO TRANSPORTO PRIEMONĖS, IŠSKYRUS GELEŽINKELIO IR TRAMVAJAUS RIEDMENIS; JŲ DALYS IR REIKMENYS
    Detail
    88   SKIRSNIS 88 - ORLAIVIAI, ERDVĖLAIVIAI IR JŲ DALYS
    Detail
    89   SKIRSNIS 89 - LAIVAI, VALTYS IR PLAUKIOJANTIEJI ĮRENGINIAI
    Detail

Page 1/1  
Top