METADATA
Kombinuotoji Nomenklatūra, 2009 (KN 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XIII   XIII SKYRIUS - DIRBINIAI IŠ AKMENS, GIPSO, CEMENTO, ASBESTO, ŽĖRUČIO ARBA PANAŠIŲ MEDŽIAGŲ; KERAMIKOS DIRBINIAI; STIKLAS IR STIKLO DIRBINIAI     Detail
    68   SKIRSNIS 68 - DIRBINIAI IŠ AKMENS, GIPSO, CEMENTO, ASBESTO, ŽĖRUČIO ARBA PANAŠIŲ MEDŽIAGŲ
    Detail
    69   SKIRSNIS 69 - KERAMIKOS DIRBINIAI
    Detail
    70   SKIRSNIS 70 - STIKLAS IR STIKLO DIRBINIAI
    Detail

Page 1/1  
Top