METADATA
Kombineeritud Nomenklatuur, 2009 (KN 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVII   XVII JAOTIS - SÕIDUKID, ÕHUSÕIDUKID, VEESÕIDUKID JA MUUD TRANSPORDIVAHENDID     Detail
    87   GRUPP 87 - SÕIDUKID, V.A RAUDTEE- JA TRAMMITEEVEEREM, NING NENDE OSAD JA TARVIKUD     Detail
       8701   Traktorid (v.a rubriigi 8709 traktorid)
    Detail
       8702   Mootorsõidukid vähemalt 10 inimese veoks, k.a juht
    Detail
       8703   Sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks (v.a rubriigis 8702 nimetatud), k.a universaalid ja võidusõiduautod
    Detail
       8704   Mootorsõidukid kaubaveoks
    Detail
       8705   Eriotstarbelised mootorsõidukid, v.a sõidukid peamiselt reisijate- või kaubaveoks (näiteks tehnoabiautod, autokraanad, tuletõrjeautod, betoonisegamisautod, tänavapühkimis- ja tänavakastmisautod, liikuvad töökojad, röntgeniautod)
    Detail
       8706 00   Rubriikide 8701–8705 mootorsõidukite šassiid koos mootoriga
    Detail
       8707   Rubriikide 8701–8705 mootorsõidukite kered (k.a kabiinid)
    Detail
       8708   Rubriikide 8701–8705 mootorsõidukite osad ja tarvikud
    Detail
       8709   Tõste- ja teisaldusseadmeta iseliikuvad veokärud, mida kasutatakse tehastes, ladudes, sadamates ja lennujaamades lühikesteks kaubavedudeks; raudteejaama platvormil kasutatavad traktorid; eelnimetatud sõidukite osad
    Detail
       8710 00 00   Tankid jm soomusmasinad, ka relvadega varustatud, ning nende osad
    Detail
       8711   Mootorrattad (k.a mopeedid) ja abimootoriga jalgrattad, külgkorviga või ilma; külgkorvid
    Detail
       8712 00   Jalgrattad jm rattad (k.a velorikšad ja kolmerattalised veojalgrattad), mootorita
    Detail
       8713   Puudega inimestele mõeldud sõidukid, ka mootoriga või muu mehaanilise jõuallikaga
    Detail
       8714   Osad ja tarvikud rubriikide 8711–8713 sõidukitele
    Detail
       8715 00   Lapsevankrid ja nende osad
    Detail
       8716   Haagised ja poolhaagised; muud mehaanilise jõuallikata sõidukid; nende osad
    Detail

Page 1/1  
Top