METADATA
Kombineeritud Nomenklatuur, 2009 (KN 2009)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVII   XVII JAOTIS - SÕIDUKID, ÕHUSÕIDUKID, VEESÕIDUKID JA MUUD TRANSPORDIVAHENDID     Detail
    86   GRUPP 86 - RAUDTEE- VÕI TRAMMIVEDURID, -VEEREM NING NENDE OSAD; RAUDTEE- VÕI TRAMMITEESEADMED JA -TARVIKUD NING NENDE OSAD; MITMESUGUSED MEHAANILISED (SH ELEKTROMEHAANILISED) LIIKLUSKORRADLDUSSEADMED     Detail
       8601   Raudteevedurid, mis saavad toite väliselt elektriallikalt või akudelt
    Detail
       8602   Muud raudteevedurid; veduritendrid
    Detail
       8603   Iseliikuvad raudtee- ning trammivagunid, dresiinid ja mootorplatvormid, v.a rubriigi 8604 vagunid
    Detail
       8604 00 00   Raudtee- või trammivagunid, mis on ette nähtud tehniliseks teenindamiseks või hooldustöödeks, ka iseliikuvad (näiteks töökojad, kraanad, liipritoppimismasinad, teerihtimismasinad, kontrollvagunid ja teekontrolli veerem)
    Detail
       8605 00 00   Raudtee ja trammi järelveetavad reisivagunid; pagasivagunid, postivagunid jm eriotstarbelised järelveetavad raudtee- ja trammivagunid (v.a rubriigis 8604 nimetatud)
    Detail
       8606   Raudtee ja trammi järelveetavad kaubavagunid ja platvormvagunid
    Detail
       8607   Raudtee- ja trammivedurite ning veeremi osad
    Detail
       8608 00   Raudteede ja trammiteede teeseadmed ja -tarvikud; raudteede, trammiteede, maanteede, siseveeteede, parklate, sadamate ja lennuväljade mehaanilised (kaasa arvatud elektromehaanilised) märguande-, ohutus- ja liikluskorraldusseadmed; nimetatud seadmete osad
    Detail
       8609 00   Mahutid (k.a mahutid vedelike transpordiks), mis on spetsiaalselt konstrueeritud ning varustatud ühe või mitme transpordiliigi jaoks
    Detail

Page 1/1  
Top